A to se jako mám jít namočit?

A to se jako mám jít namočit?